DAIM Garden Stake is lightweight, long-lasting and easy using for support plants and structures. The node and rugged spurs design on the stake make plants to attach easily. Rustproof with water tight closures on both ends' caps. Tipped end is easy to insert into soil. Several sizes for choosing: φ8 and φ11mm stakes are suitable for small flowers and vegetables support; φ16mm stakes are suitable for tomato and climbing plants; φ20mm stakes are suitable for making strong frame and greenhouse. And the length of the stakes can be customized from 750mm to 2400mm.
Other Products
Tunnel Stakes are convenient for making hoops and garden tunnel. Cover with net, fabric or plastic film is ideal for birds, insects and cold weather protection. The tunnel stakes can be stacked away neatly off-season. 
Arch Stakes are covenient to make hoop tunnel and U-Hoop for climbing flowers, cucumber and tomato plants. These hoops can cover netting or shade cloth to prevent birds, raining and frost. Arch stakes can be used for pots, planters, garden and landscaping.
Like Garden Stake, Net Post Stake is lightweight, long-lasting and easy using for support plants and structures. Rustproof with water tight closures on both ends' caps. Tipped end is easy to insert into soil. 
Recently Viewed Products
Ống tre thép DAIM có trọng lượng nhẹ, bền và dễ sử dụng cho các loại cây và công trình hỗ trợ. Thiết kế đường vân trên cọc giúp dây leo dễ dàng kết nối vào. Ống tre thép chống rỉ với nắp đậy kín nước ở cả hai đầu. Đầu nhọn giúp dễ dàng cắm xuống đất. Có nhiều kích thước để bạn lựa chọn: ống φ8 và φ11mm thích hợp cho việc hỗ trợ trồng hoa và rau nhỏ; ống φ16mm thích hợp cho cây cà chua và cây leo; ống φ20mm thích hợp để làm khung và nhà kính chắc chắn. Chiều dài của cọc có thể được tùy chỉnh từ 750mm đến 2400mm.