Anti Cat Network Roll Wide - Color: Black - Size: 50cm x 20m

The anti-cat network is a humane and chemical-free way of repellent cats, small dogs and some other animals from disturbing our gardens, planters and raised bed. The plastic spikes keep the cats running away but don't harm them. It can be cut to your ideal size with scissors. 
Recently Viewed Products
Cuộn lưới chống mèo là một sản phẩm nhân đạo và không dùng hóa chất để xua đuổi mèo, những chú chó nhỏ và một số động vật nhỏ khác trong việc làm hại khu vườn, chậu trồng cây và vườn ươm của bạn. Những chiếc gai nhọn bằng nhựa làm cho động vật tránh đi nhưng không gây hại cho chúng. Nó có thể được cắt theo kích thước bạn mong muốn một cách dễ dàng.