Anti Cat Network Roll Slim - Color: Black - Size: 15cm x 20m

Use a strip along the border of the garden, wall or cut into pieces to use in planters. Small, interval space and can easy install adhesive or fixing staples.
Recently Viewed Products
Đặt cuộn lưới chống mèo nhỏ dọc theo đường viền của khu vườn, bức tường hoặc cắt thành nhiều mảnh để đặt trong chậu trồng cây. Với ưu điểm nhỏ gọn, bạn có thể dễ dàng lắp đặt bằng băng keo 2 mặt hoặc cố định bằng ghim.