Flower Arch Expanding Kit - Color: Black - Size: 30cm

Color Black
Size 30cm
The Flower Arch width and height can expand 30cm with expandables kit.
Recently Viewed Products
Bạn có thể dùng Bộ ống nối cổng hoa để tăng thêm kích thước chiều cao và chiều rộng cho Cổng hoa của bạn, mỗi bộ giúp tăng kích thước thêm 30cm.