Rose Trellis - Color: Black - Size: H120cm

Color Black
What shape support do your roses need? Our Rose Trellis can be set up as a triangular tower, a flat backdrop or a zig zag trellis. Sturdy plastic-coated steel pipes and generous grid openings offer a three dimensional arrange support. Folds flat for storage.
Recently Viewed Products
Với sản phẩm giàn trồng hồng leo của chúng tôi, bạn có thể lắp đặt giàn hoa hồng với nhiều hình dáng như một khung hoa tam giác, một khung hoa phẳng hoặc một giàn zig zag. Các ống thép bọc nhựa chắc chắn và các tấm lưới bằng nhựa rộng rãi giúp hỗ trợ sắp xếp ba chiều. Sản phẩm có thể được gấp lại gọn gàng để lưu trữ.