Cam kết với môi trường

Hệ thống năng lượng mặt trời của chúng tôi tạo ra khoảng 720.000kWh mỗi năm và nó chiếm 80% mức sử dụng năng lượng hàng năm của toàn công ty.

Hệ thống này góp phần giảm phát thải ra môi trường lên đến 468 tấn CO2 mỗi năm!!

Chúng tôi mong muốn duy trì màu xanh cho hành tinh này cũng giống như cách các sản phẩm của chúng tôi bảo vệ cho cây trồng.

Hệ thống điện mặt trời tại nhà máy DAIM Việt Nam:

  • Diện tích: 3.240 m²
  • Panels: 1124 tấm
  • Công suất quang điện: 500kWp
Cam kết về Môi trường tại Công ty cung cấp vật tư nông nghiệp Bình Dương Daim Việt Nam

Thêm 3sản phẩm vào giỏ hàng