Tầm nhìn
“Tạo ra giá trị mới cho thế giới bằng công nghệ DAIM và cung cấp cho tất cả mọi người”.
Để trở nên một DAIM quen thuộc hơn với bạn, chúng tôi sẽ tiếp tục phát triển giá trị mới giúp cho bạn và xã hội hạnh phúc hơn.
Tầm nhìn

Triết lý doanh nghiệp

Phương châm kinh doanh
Sự thành công của công ty luôn gắn liền với khách hàng. Được khách hàng tin nhiệm thông qua việc sản xuất, phát triển sản phẩm phù hợp với nhu cầu của người tiêu dùng và của thời đại.
Tiêu chí hành động
01 Hướng đến khách hàng. Sản xuất dựa trên quan điểm khách hàng.
02 Sáng tạo giá trị. Sáng tạo sản phẩm mới mang giá trị cao làm thỏa mãn nhu cầu người tiêu dùng.
03 Liên tục cải thiện. Luôn cải tiến, cải thiện sản phẩm với tinh thần thử thách.
04 Tin tưởng lẫn nhau. Trở nên người được tín nhiệm và tín nhiệm.
05 Duy trì sức sống. Thể hiện là một công ty tràn đầy sức sống, vui tươi.

Thêm 3sản phẩm vào giỏ hàng